Kroppsfokuserad psykoterapi tillsammans med samtalsterapi

Metoden ger möjlighet till att göra nya val, detta sker genom att känna till medvetna och omedvetna gränser och begränsningar. Negativa händelser som tagits med bland annat från skolan, familjen och arbetet har gjort att du beslutat att undvika exempelvis rädslor, utmaningar, konflikter, relationer.
På det sättet har utvecklingsmöjligheterna minskat. Överlevnadsbeslut sätter sig ofta i kroppen, andningen minskar, kroppsspråket blir stelt, rösten blir monoton, den egna förmågan är starkt begränsad.
Kroppsfokuserad psykoterapi ger dig möjlighet att förstå och bearbeta eller släppa taget om det som begränsar. Behandlingen är mjuk och inkännande. Denna metod utvecklar förmågan att tolka kroppens signaler (kroppens eget språk). För att använda kroppens fulla potential krävs att det finns full rörelsefrihet i kroppens vävnader.

Body Empowerment – den kraftväckande modellen

Du skapar en karta över önskvärd utveckling och formulerar de nya egenskaper och förhållningssätt som leder till ett liv med högre livskvalité. Resultatet blir en kompass för fortsatt behandling. Vilka inre- och yttre hinder finns? Kort- och långsiktiga mål. Jag rekommenderar att du skriver dagbok under tiden. Du tydliggör det du vill uppnå till nästa gång vi ses. Vid varje tillfälle ingår kroppsfokuserad behandling.

Massageterapi

En metod som ger förebyggande effekt på sjukdomar och besvär. När spänningarna i muskler släpper frigörs energi som kroppen nu kan nyttja på effektivare sätt. Massage gör att du känner dig lugnare, mjukare och rörligare samtidigt som cirkulationen i kroppen ökar. Massage gör att lugn och ro-hormonet oxytocin (motsatsen till adrenalin) frigörs.

Återhämtning – tid för ledighet

Under en period där det varit hög stress behöver du tid för vila och återhämning. Huvud, kropp, hela ditt fysiologiska system har varit överaktiverad och behöver hitta sin normala nivå. Ofta kommer vi fram till en metod som innebär en kombination av avslappningsbehandling och samtal om livssituation och beteende.

Stresshantering, stressreducering, tids-/energibudget

Under hur lång tid har du levt med hög stress? Vad är det som skapar stress? Är det andras krav eller dina egna högpresterande krav och tankar? Är du hög presterande och känner att orken inte räcker till? Det jag rekommenderar är att vi tillsammans gör en tids-/energibudget detta i kombination med avslappningsbehandling.