Body Empowerment

Genom ett lyhört och personligt utformat arbetssätt, hjälper vi kroppen att släppa spänningar, stress eller smärta och återfå mer balans, energi, avslappning och rörelsefrihet.

Vår kropp är som en historiebok över vårt liv. Den lagrar minnen och känslor som vi haft svårt att förlika oss med. Kanske hade vi ingen som lyssnade, kanske svalde vi ner problemet för att kunna fortsätta med våra liv. Det kan senare i livet visa sig som smärta, sjukdom eller personliga problem av olika slag.

Med varsamma händer lyssnar vi till ditt och din kropps signaler och budskap och hjälper spänningar och blockeringar att släppa. BodySense kan även utveckla dina styrkor och få kontakt med din inre kraft och energi.

Kroppsfokuserad psykoterapi

Metoden ger möjlighet till att göra nya val, detta sker genom att känna till medvetna och omedvetna gränser och begränsningar. Negativa händelser som tagits med bland annat från skolan, familjen och arbetet har gjort att individen beslutat att undvika exempelvis rädslor, utmaningar, konflikter, relationer mm.

På det sättet har utvecklingsmöjligheterna minskat. Överlevnadsbeslut sätter sig ofta i kroppen, andningen minskar, kroppsspråket blir stelt, rösten blir monoton, den egna förmågan är starkt begränsad.

Metoden ger dig möjlighet att förstå och bearbeta eller släppa taget om det som begränsar. Behandlingen är mjuk och inkännande. Denna metod utvecklar förmågan att tolka kroppens signaler (kroppens eget språk).

För att använda kroppens fulla potential krävs att det finns full rörelsefrihet i kroppens vävnader.

Empowerment – den kraftväckande modellen

Tillsammans utvecklar vi en ”karta” över önskvärd utveckling av ditt liv. Du formulerar de nya egenskaper och förhållningssätt som leder till ett liv med högre livskvalitet. Resultatet benämns kontrakt och utgör ett styrdokument för behandlingen.

Kontinuerlig uppföljning sker, tillika utvärdering i slutet av behandlingsserien. Metoden har under senare år vidareutvecklats utifrån forskning med mångårig erfarenhet som trygg förutsättning. Deltagarna utvecklar aktivt de önskvärda personliga egenskaperna och förhållningssätt för att öka förutsättningarna för ”det goda livet”. Ett liv med hälsa och välbefinnande.

Massageterapi

En metod som ger förebyggande effekt på sjukdomar och besvär i rörelseapparaten. Massagen återställer spända och förkortade muskler till sina normallägen samt ökar kroppens blodcirkulation. Regelbunden massage håller smärta och trötthet borta. Musklerna blir smidiga och elastiska.

När spänningarna i muskler släpper frigörs energi som kroppen nu kan nyttja på effektivare sätt. Massage gör att vi känner oss lugnare, mjukare och rörligare samtidigt som cirkulationen i kroppen ökar. Massage gör att lugn och ro-hormonet oxytocin (motsatsen till adrenalin) frigörs.

Lugnande massage för återhämtning, avspänning och stressreducering

Tillsammans med arbetar vi med vad det är som ligger till grund för smärta, stress, oro m.m. Ofta kommer vi fram till en metod som innebär en kombination av avslappningsbehandling och samtal om livssituation och beteende.