Att vilja stärka sig själv

Några av de vanligaste resurserna som önskas är att känna trygghet, delaktighet och engagemang. Konkreta, realistiska och mätbara mål är en del som kan glömmas bort när fokus är sitt eget liv.

Det blir ofta snabba och ej hållbara lösningar på irritationsmoment i relationer privat och på arbetsplatsen, punktinsatser som inte löser problemen.

Människor som mår bra skapar en gemenskap både privat och i arbetet och naturligtvis finns det motsatta för människor som inte mår bra, de behöver all sin kraft och energi till att orka med livet.

Kram Eva