Att föra journal

Ett av de viktigaste redskapen för att börja en ny vana är att föra journal över din dag. Vad vill du göra med din tid?

Hitta dina riktlinjer för ditt liv. Vilka tider har du att förhålla dig till? Är du tidsmedveten? Hur balanserar du tiden mellan dina livsprojekt; familj, fritid, vänner, studier, arbete, sömn?

Att notera är början till förändring. Att förneka och försöka anpassa sig är inte bra för dig.

Kramar Eva