Är din kropp frånkopplad?

Känner du avsky och skam när du tittar på den? Vill du gömma den?

Några av mina kunder upplever att de är huvudfotingar och har inte kontakt med kroppen. De känner sig överanalytiska och styr hela sitt liv med att vara logisk. När de känner oro, rädslor och stress, försöker de snabbt hitta en lösning för att slippa vara närvarande med obehaget de känner i sin kropp.

Varför blev du huvudfoting?

Tidsbokning tel. 070 – 557 72 14, mejl eva@evarobertsson.se eller via bokadirekt.se.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva